ÖN KONSEPT

OLUŞTURULMASI

FİZİBİLİTE

ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında hizmet alan şirketin elindeki mevcut bilgileri, değerlendirmelerin ve çalışmaların incelenmesini ardından; pazar analizi, ön konsept oluşturulması ve fizibilite çalışmalarına başlanmaktadır. Bu aşamada yatırımın en verimli kullanımı hedeflenerek alternatifler oluşturulur.


Pazar analizi kapsamında; 

• Arazinin ya da mevcutsa binanın genel konumu, 
• Bölge ile ilgili piyasa algısı, beklenen gelişmeler ve rakip analizi, 
• Turizm piyasalarında projenin konumlandırılması yer alır. 

Ön konsept sürecinde ise; 

• Projenin genel kullanım ön konseptinin ve vizyonunun belirlenmesi 
• Otel ve diğer farklı fonksiyonlar için hedef kitle tanımlaması gerçekleştirilir. 

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Bizim için başarının anahtarı her koşulda dengeyi sağlamaktan geçmektedir. Doğru insan ve iyi planlanmış proje bizi başarıya taşıyor.

BAŞVURU YAP

“BİZ BİR EKİBİZ”

Biz olma, birlik olma bilinci iş yapış tarzımızın temelini oluşturuyor. Her süreçte güven ve iş birliği içinde birbirimizden ilham alarak çalışıyoruz. Stratejik hedeflerimize ulaşmak için bireysel becerilerimizi ortak bir payda da toplayarak aynı vizyonla aynı geleceğe doğru ilerliyoruz.