FİZİBİLİTE

ÇALIŞMASI

• İşletmenin pazar konumlandırmasının değerlendirilmesi. 
• Tüm işletme kılavuzları, satış ve pazarlama planları, finansal performans, işletme bütçeleri, politika ve prosedür kılavuzları, iş sözleşmeleri, kilit yönetici ekip üyelerinin özgeçmişleri ve otel işletme ile ilgili diğer belgelerin analizleri. 
• Üst yöneticiler, departman yöneticileri ve çalışanlar ile derinlemesine görüşmeler yaparak görev, yetki, sorumluluk analizleri ile çalışma stratejilerinin belirlenmesi 
• Tesisin sistem ve kontrollerinin gözden geçirilmesi, maliyet kontrol prosedürlerini oluşturulması, nakit akışı hedeflerinin konulması, pazardaki benzer oteller ile performans kıyaslamaları, gelir ve gider iyileştirme çalışmalarının yapılması. Banka, finans kuruluşları ve/veya otel markaları fizibilite raporunu bağımsız üçüncü şahıslardan talep ettiğinde, yatırımcı adına çalışma yürütülür. 

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

Bizim için başarının anahtarı her koşulda dengeyi sağlamaktan geçmektedir. Doğru insan ve iyi planlanmış proje bizi başarıya taşıyor.

BAŞVURU YAP

“BİZ BİR EKİBİZ”

Biz olma, birlik olma bilinci iş yapış tarzımızın temelini oluşturuyor. Her süreçte güven ve iş birliği içinde birbirimizden ilham alarak çalışıyoruz. Stratejik hedeflerimize ulaşmak için bireysel becerilerimizi ortak bir payda da toplayarak aynı vizyonla aynı geleceğe doğru ilerliyoruz.